Finansiering för företaget

Att ha en god ekonomi är något som de flesta vill uppnå, både privat och i företaget. Som företagare är också privatekonomin beroende av hur företaget går, vilket gör företagets ekonomi ännu viktigare. Här kan du hitta förslag på vad man kan göra för att få en lite bättre och mer stabil ekonomi.

Företag

Om företagets ekonomi redan har börjat gå utför finns det flera åtgärder som man kan vidta för att vända den ekonomiska situationen. Det händer många företagare, åtminstone någon gång, att man har problem med kassaflödet. Det mest uppenbara alternativet är att förstås ta ett företagslån med låg ränta, vilket ger omedelbart tillskott av kapital för akut finansiering. Företagslån kan vara bra för vissa omständigheter, men den effektiva räntan över löptiden kan bli dyrt i längden.

En lösning på detta kan vara att sälja en del eller alla sina kundfordringar. Nedan finns en kortare förklaring vad det är och hur det fungerar. För en mer utförlig förklaring kan du klicka på den här länken om att sälja fakturor. Där hittar du också olika bolag som erbjuder fakturaköp.

Sälja fakturor

Problemet för vissa företagare är att flera många väljer att betala med faktura, vilket innebär att företagets pengar är uppbundna. Företagaren har därför kanske inte råd att betala sina inkommande fakturor. Det kan vara en frustrerande situation för att man har egentligen inte råd att ha pengarna uppbundna men om man inte erbjuder faktura som betalsätt skulle man förlora många kunder.

Här kommer fakturaförsäljning in i bilden. Det innebär att man säljer en kundfordran till ett företag som erbjuder fakturaköp. Bolaget som köper fakturan tar få över skulden och kunden betalar istället till fakturaköparen. För detta tar fakturaköparen en avgift, ofta en viss procent av fakturabeloppet. Vilket innebär att den som säljer fakturan inte får hela summan som fakturerats. Däremot får man in pengar på en gång istället för att behöva vänta till fakturans förfallodatum. På så sätt kan man få bättre cashflow och betala sina egna leverantörsfakturor så man inte är skuldsatt.

Fakturabelåning

Det finns också något som kallas fakturabelåning, det funkar på ungefär samma sätt. Man använder på sina kalendrar fordringar som säkerhet för att få kapital. Det är som det låter, man belånar sina fakturor (kundfordringar). I och med att den utställda fakturan är en skuld som ska betalas av kunden så fungerar det som en tillgång. Likt fakturaförsäljning får man som företagare ut pengar direkt istället för att vänta på att kunden ska betala. Det här kan också vara en lösning om man behöver göra investeringar men inte har tillräckligt med kapital.

Budget

Oavsett hur man sitter i en ekonomiskt knivig situation eller om man bara vill lägga en god grund är det alltid bra att hålla koll på utgifter och inkomster. Gör en budget helt enkelt. I detta avseende är företagets ekonomi inte så olika privatekonomi. Man bör se över sina utgifter och inkomster och därefter försöka minska på utgifterna och öka inkomsterna.

Förhandla och välj en bra leverantör

Se över fasta utgifter så som elavtal och hyresavtal och se om det kan finnas billigare alternativ. Ibland kan man spara mycket på att byta elleverantör, internetleverantör, telefonabonnemang och liknande. Skickar man produkter kan man jämföra priserna hos olika speditörer och förhandla om ett bra pris.

Hyresavtal är ofta en stor kostnad som företagare så det kan vara lönt att se över om man verkligen har det mest passande lokalerna för sin verksamhet. Vissa har till exempel lokaler mitt i stan när det är lika gärna skulle kunna vara en bit utanför och då kunna halvera sin hyra. Det är också vanligt att man har större lokaler än man behöver. Företag har ofta väldigt långa kontrakt och detta kan förstås vara ett problem om man vill flytta. Det man kan göra är att kolla med sin hyres värd om den har några andra mer passande lokaler för verksamheten. På så sätt kan man ibland har möjlighet att fortsätta kontraktet men i andra lokaler.

Gör mer själv

Det finns också ofta mycket pengar att spara på att göra saker själv. Man bör därför se över det posterna som man lägger bort, så som bokföring. Det är något som många kan tycka är svårt eller förvirrande och föredrar därför att anlita någon. Just bokföring är förstås väldigt viktigt att det sköts rätt och man bör därför inte ta hand om bokföringen om man inte känner att man klarar av det. Men man kan ändå se till att göra förarbetet själv, se till att alla verifikationer, kvitton, fakturor osv. är i sin ordning. Vilket sparar tid för revisorn och därmed även minskar kostnaden.